سارا اژدری

متخصص اعصاب و روان

سارا اژدری

سارا اژدری

متخصص اعصاب و روان

07153314043

0719714132

استان فارس، فسا، میدان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا-کد پستی 86688-74616

سارا اژدری

درباره

خدمات قابل ارائه در مرکز درمانی:

اطلاعات تماس

درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی فاطمیه:

شماره تماس: 021-25015008

شماره تماس: 035-31380075

آدرس: فارس - فسا: بلوار فاطمیه

ساعت کاری